Het belang én de plicht van het meten van trillingen

Harry Hassing is trillingsdeskundige en trainer van JungheinrichSchokken en trillingen zijn belastend voor het menselijk lichaam. Ze kunnen leiden tot overbelasting van en zelfs blijvende schade aan het complete bewegingsapparaat. Rug, nek, schouders, spieren en gewrichten, ingewanden, kortom het hele lichaam loopt gevaar als de tijdsduur van de trillingsbelasting te lang is en de intensiteit van de trillingen te hoog is. Daarom is wettelijk een maximum niveau van trillingen vastgesteld waaraan werknemers mogen worden blootgesteld.

Harry Hassing is trillingsdeskundige en trainer van Jungheinrich

De blootstelling aan trillingen moet dus zoveel mogelijk worden beperkt. Een streven waaraan niet alleen de heftruckfabrikanten kunnen bijdragen. Onderzoek naar lichaamstrillingen bij de inzet van verschillende heftrucks, en met verschillende banden en stoelen, toont aan dat truck en chauffeur samen bepalen hoe groot de trillingsbelasting uiteindelijk is. Met eenvoudige maatregelen kan de de lichamelijke belasting op locatie worden beperkt.

Europese richtlijnen
De EG heeft grenswaarden opgesteld voor de trillingsbelasting waaraan werknemers mogen worden blootgesteld. De waarden zijn vastgelegd in de Richtlijn Trillingen 2002/44/EG. De grenswaarde (het maximaal toegestane niveau) is vastgesteld op 1,15 m/s2 voor een werkdag van acht uur. Daarnaast bestaat er ook een actiewaarde. Wordt die overschreden, dient de werkgever te beoordelen of er maatregelen mogelijk zijn om de blootstelling terug te brengen. De actiewaarde bedraagt in Nederland 0,5 m/s2.

trillingen op heftruckOnderzoek
In het onderzoek van brancheorganisatie BMWT (in samen werking met de Arbeidsinspectie) zijn vanuit verschillende trucks en inzetsituaties resultaten gemeten, waarmee ook een individuele situatie in kaart kan worden gebracht. Hieruit blijkt dat zwaardere trucks minder trillingsbelasting opleveren dan lichtere trucks. Met betrekking tot banden worden de laagste waarden gemeten bij CSE-volrubberbanden, doorgaans de standaard band onder vorkheftrucks. Uit de testresultaten blijkt verder naar voren dat een juiste afstelling van de stoel belangrijk is. Een stoel dient daarom eenvoudig en duidelijk instelbaar te zijn. Vooral de gewichtsinstelling is van groot belang.

Meer maatregelen nodig
Helaas toont het onderzoek ook aan dat de beste heftruck met de beste stoel en de juiste gewichtsinstelling geen garantie biedt dat de belasting binnen alle normen blijft. Uit het onderzoek blijkt dat bij een reguliere daginzet de actiewaarde van 0,5m/s² vrijwel altijd overschreden wordt bij een 8-urige werkdag. De grenswaarde voor lichaamstrillingen wordt doorgaans niet bereikt.

U kunt de situatie doorgaans al voor een groot gedeelte verbeteren door het aanpassen van de vloeromstandigheden. Dicht gaten in het wegdek, verwijder drempels en vermijd het rijden over putten en andere oneffenheden. Ook kunt u, door afwisseling in het werk aan te brengen, de opeenvolgende perioden dat een bestuurder op een heftruck zit onderbreken. En daarmee de continue blootstelling aan trillingen.

Rijgedrag is invloed nummer één
De meest effectieve manier om een lagere trillingsbelasting te bereiken, is rustiger rijden op lastige en hobbelige vloergedeelten. Een soepel en weloverwogen rijgedrag heeft een duidelijk positief effect. Hard en bruusk rijden en heffen of dalen aan de andere kant, verhogen de trillingsbelasting met circa 30 procent. Bewustwording èn training op rijgedrag en rijvaardigheid zijn daarmee de nummer één invloedsfactor op trillingen.

In het onderstaande filmpje legt Harry Hassing, ervaren trainer en trillingsdeskundige bij Jungheinrich, het grote belang van het meten van lichaamstrillingen uit.

[jwplayer config=”default” file=”http://www.intralogistiek.nl/wp-content/uploads/2013/02/Heftrucktrillingen_meten.mp4″]

Verantwoordelijkheid en RIE
Als werkgever bent u verplicht om periodiek de niveaus van de trillingen waaraan medewerkers worden blootgesteld te beoordelen. Wanneer uit deze beoordeling blijkt dat de actiewaarde wordt overschreden, dient een plan van aanpak te worden opgesteld om de blootstelling terug te brengen. De beste resultaten kunnen worden bereikt door dit plan in de Risico Inventarisatie en Evaluatie (RIE) op te nemen. Hef- en magazijntruck leverancier Jungheinrich heeft op haar website een standaard model RIE Trillingen staan, dat gratis gedownload kan worden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *