Privacy Policy, Veiligheids- & Cookieverklaring

Jungheinrich Nederland BV en haar gelieerde vennootschappen (hierna gezamenlijk te noemen: Jungheinrich) zijn zich van de vertrouwelijkheid van uw gegevens bewust.

Hieronder wordt uitgelegd welke gegevens wij verzamelen, hoe we uw gegevens tijdens het aanmeld- en bestelproces beveiligen, of we cookies en vergelijkbare technieken gebruiken, voor welke doelen we dit doen, hoe we de gegevens krijgen, wat uw rechten zijn en hoe u deze kunt uitoefenen.

Gegevensverwerking en -beveiliging

Doeleinden van de gegevensverwerking

Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten ter zake van de verkoop van het producten- en dienstenprogramma van Jungheinrich en het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties, met inbegrip het uitvoeren van activiteiten gericht op de vergroting van het klantenbestand. Uw gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de wettelijke voorschriften, waaronder de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Telecommunicatiewet.

Wanneer u een contact-, bestel-, download- of aanmeldformulier op de website invult, ons een e-mail stuurt, een bestelling plaatst via onze webshop, dan worden de gegevens die u ons toestuurt, bewaard en gebruikt voor de volledige beantwoording en afhandeling van uw contactaanvraag, bestelling of verzoek. De gegevens kunnen tevens worden verstrekt aan derden die zijn betrokken bij de levering van bestelde goederen dan wel anderszins bij de uitvoering van de opdracht en partners die in opdracht van Jungheinrich kredietwaardigheidsonderzoeken uitvoeren.

Wij gebruiken uw gegevens ook om u een zo persoonlijk mogelijke oriëntatie- en aankoopervaring te bieden. We passen onze communicatie (bijvoorbeeld direct-mailings, e-mails en telefonische marketing) aan op uw interesses. Wij gebruiken daarvoor tevens gegevens van uw IP-adres, surf-, download- en zoekgedrag bewaard in cookies. De gegevens kunnen worden verstrekt aan leveranciers voor de uitvoering van dergelijke communicatie in opdracht van Jungheinrich.

Wanneer u een inlog-account creëert in onze webshop, dan worden de gegevens die u ons toestuurt, bewaard en gebruikt zodat u bij toekomstige bezoeken niet opnieuw uw gegevens hoeft in te geven.

Reacties op artikelen op www.intralogistiek.nl kunnen worden gepubliceerd op dezelfde website of in andere uitingen van Jungheinrich.

Beveiliging van uw gegevens

Wij beveiligen onze websites en systemen door technische en organisatorische maatregelen tegen verlies, verstoring, toegang, wijziging en uitbreiding van uw gegevens door onbevoegden.

Nieuwsbrief

Wij bieden twee nieuwsbrieven aan waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over de producten en diensten van Jungheinrich, onze aanbiedingen en relevante achtergrondinformatie over intralogistiek. Klanten van wie het e-mailadres bij Jungheinrich bekend is, dan wel relaties die zich via de website aanmelden voor de nieuwsbrieven, zullen deze ontvangen. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrieven wordt verstrekt aan de leveranciers die de verzending van de nieuwsbrieven voor ons verzorgen en uitsluitend voor dat doel. Verdere verstrekking aan derden van het abonneebestand is uitgesloten.

Cookies

Met behulp van cookies en vergelijkbare technieken zoals JavaScript en web beacons (hierna gezamenlijk te noemen: cookies) zorgen we er onder andere voor dat u bij een bezoek aan Jungheinrich websites niet herhaaldelijk dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. Bovendien maken cookies het mogelijk om in te loggen in onze webshop. We maken het surfen op onze websites makkelijker voor u en kunnen cookies gebruiken om u, op basis van getoonde interesse, relevante promoties of informatie aan te bieden via verschillende communicatiemiddelen.

Overzicht van de op deze website gebruikte cookies:

Functionele cookies

Toestemmingscookie
Doel: De toestemmingscookie onthoudt of u toestemming geeft voor het gebruik van marketing cookies. De toestemmingscookie voorkomt dat u bij elk nieuw bezoek aan een pagina opnieuw gevraagd wordt om toestemming voor het gebruik van cookies. We adviseren u het gebruik van alle cookies toe te staan voor een optimaal gebruik van de Jungheinrich websites.

Cookie verloopt na: n.v.t.

Wordfence
Doel: Wordfence helpt bij de beveiliging van onze website tegen aanvallen, worms, virussen en dergelijke. Daartoe wordt onder andere informatie geregistreerd over uw (globale) geografische locatie. De cookie vervalt kort na het einde van uw bezoek.

Cookie verloopt na: 30 minuten

Reactie
Doel: Wanneer u reageert, wordt er een cookie op uw computer geschreven. Hierdoor kunt u de status van uw reactie volgen. Daarbij worden uw ingegeven naam, e-mail adres en website onthouden, zodat u deze niet bij elke nieuwe reactie opnieuw hoeft in te geven. U kunt het gebruik van deze cookie uitsluitend weigeren via uw browserinstellingen. Zonder deze cookie kunt u de status van uw reactie echter niet volgen.

Cookie verloopt na: 347 dagen

Analytische cookies

Google Analytics
Doel: We gebruiken Google Analytics om het gebruik van Jungheinrich websites te meten. Denk hierbij aan o.a. bezoekersaantallen, populaire onderwerpen en bezoektijden. Op deze manier kunnen we de werking en inhoud van Jungheinrich websites beter afstemmen op de behoeften van de bezoekers. We kunnen niet zien welke persoon en/of welke computer de website bezoekt.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Jungheinrich heeft hier geen invloed op.

Klik hier voor het privacybeleid van Google.

Cookie verloopt na: 2 jaar

Toelichting op Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics en Google Adwords webanalyse-services die worden aangeboden door Google Inc. (“Google”). Deze services maken gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door de cookies gegenereerde informatie over uw gebruik van de website worden overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Uw IP-adres wordt binnen de lidstaten van de Europese Unie en andere staten die het verdrag van de Europese Economische Ruimte hebben ondertekend, ingekort. Alleen in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres overgebracht naar een server van Google in de Verenigde Staten en daar ingekort. Google gebruikt de verzamelde informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt.

Door cookies op de websites van Jungheinrich te accepteren geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Privacyvriendelijke instelling van Google Analytics

Wij vinden het belangrijk dat onze dienstverlening persoonlijk, transparant en betrouwbaar is. Jungheinrich gaat zorgvuldig met uw gegevens om en zorgt dat elke verwerking van uw gegevens voldoet aan de toepasselijke wet- en regelgeving, zoals maar niet beperkt tot de Wet Bescherming Persoonsgegevens. We maken op onze websites gebruik van Google Analytics-cookies in overeenstemming met de aanbevelingen van het College Bescherming Persoonsgegevens zoals vastgelegd in de ‘Handleiding Privacyvriendelijk instellen van Google Analytics’. Dit betekent concreet dat Jungheinrich (i.) een bewerkersovereenkomst heeft gesloten met Google, (ii.) bewust heeft gekozen voor het maskeren van het laatste octet van het IP-adres, (iii.) ‘gegevens delen’ heeft uitgezet en (iv.) geen gebruik maakt van andere Google-diensten in combinatie met de Google-Analytics-cookies.

 

Marketing cookies

Snoobi
Doel: We gebruiken het platform Snoobi voor lead-identificatie. Hierbij worden bedrijven die de Jungheinrich website bezoeken, geregistreerd. Registratie vindt uitsluitend plaats op bedrijfs- of netwerkniveau, we kunnen niet zien welke persoon en/of welke pc de website bezoekt. We kunnen op deze manier het follow-up proces van leads vormgeven en beter aanpassen aan de behoeften van het bezoekende bedrijf.

Cookie verloopt na: 10 jaar

Google retargeting
Doel: De retargeting cookie houdt bij welke producten en diensten u op onze website bekijkt. Daardoor zijn we in staat om u relevantere advertenties te tonen op websites van derden. Ook zorgt de cookie ervoor dat het aantal keren dat u een advertentie van ons te zien krijgt, begrensd wordt.

Cookie verloopt na: 10 jaar

Video’s van, en delen met sociale netwerken

Op sommige pagina’s van Jungheinrich websites zijn video’s opgenomen van sociale netwerken en/of knoppen waarmee informatie van de Jungheinrich websites kan worden gedeeld via sociale netwerken, zoals, zonder hiertoe te zijn beperkt: YouTube, Facebook, LinkedIn en Twitter. De video’s en knoppen waarmee de informatie van de Jungheinrich websites kan worden gedeeld, worden gerealiseerd door een code die wordt aangeleverd door deze sociale netwerken. Als u met een druk op de knop de video afspeelt of de informatie deelt, wordt door het betreffende sociale netwerk een cookie geplaatst. Wij hebben daarop geen invloed.

Leest u de privacyverklaring van het betreffende sociale netwerk om te zien welke gegevens worden verzameld en hoe die gegevens worden gebruikt.

Intrekken van de toestemming voor het gebruik van cookies

U kunt uw toestemming voor het gebruik van cookies door websites van Jungheinrich te allen tijde intrekken door deze te verwijderen in uw browser. De wijze waarop, is afhankelijk van uw type browser. Op de website van de Consumentenbond (https://www.consumentenbond.nl/internet-privacy/cookies-verwijderen) vindt u een handleiding voor het verwijderen van cookies in de meest gebruikte browsers.

Aanpassen Privacy Policy

We behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacy Policy. Elke aanpassing zal op deze pagina worden gepubliceerd. Wij raden u aan deze Privacy Policy geregeld te raadplegen, zodat u altijd van de inhoud van de geldende Privacy Policy op de hoogte bent.

Vragen? E-mail uw vraag naar info(at)jungheinrich.nl of bel 0172 44 67 89.