Regelgeving dieselheftrucks binnen

Dieselheftruck binnen regelsDe Arbeidsinspectie controleert regelmatig op het gebruik van dieselheftrucks tot 4.000 kg draagvermogen in halfopen en gesloten ruimtes. Diesel vorkheftrucks met meer dan 4.000 kg draagvermogen worden binnen nog wel toegestaan, maar moeten zijn voorzien van roetfilter. De regels nog eens op een rij.

<4.000 kg draagvermogen

Dieselheftrucks binnenruimtes verbodenAls de Arbeidsinspectie constateert dat een bedrijf een dieselheftruck in een gesloten ruimte heeft rijden, treedt een overgangsperiode in werking. Binnen een halfjaar dient de truck te worden vervangen. Tot het moment van vervanging dient een roetfilter in combinatie met een katalysator geplaatst te worden om de blootstelling aan emissies te beperken.

LPG-vorkheftrucks zijn nog wel toegestaaan in halfopen en gesloten ruimtes. De trucks dienen te worden voorzien van een uitlaatgaskatalysator. Ook moet er worden gezorgd voor adequate ventilatie.

Bij het gebruik van LPG-trucks moet een blootstellingsbeoordeling van de uitlaatgassen CO en NOx worden gemaakt, op grond waarvan zonodig maatregelen genomen moeten worden om de concentraties van deze gassen te reduceren.

>4.000 kg draagvermogen

Dieselheftruck binnen regelsVoor dieseltrucks met een hefvermogen van meer dan 4.000 kg en in situaties waar vervanging door elektrisch of LPG-aangedreven trucks niet mogelijk is, moeten technische en/of organisatorische maatregelen worden getroffen.

De uitstoot van emissies in omsloten ruimten moet in dat geval worden voorkomen of ten minste met 70% worden gereduceerd. Dat laatste kan bijvoorbeeld worden gerealiseerd met een katalysator, roetfilter en roetwasser. Na de maatregelen moet de blootstelling (opnieuw) worden beoordeeld.

4 thoughts on “Regelgeving dieselheftrucks binnen

  • Hallo! Bedankt voor je vraag, deze mogen ook niet binnen rijden.

   Voor vorkheftrucks met een hefcapaciteit t/m 4 ton in binnenruimten heeft de Arbeidsinspectie in november 2006 besloten haar handhavingsbeleid aan te scherpen, wat betekent
   een verplichte vervanging van dieselmotor-aangedreven vorkheftrucks met een hefvermogen tot 4 ton door elektrisch of LPG-aangedreven* voertuigen;
   de hefcapaciteit van een heftruck wordt standaard vastgelegd middels het begrip ‘nominale hefcapaciteit’ dat door de fabrikant wordt bepaald. De nominale hefcapaciteit blijft gelden als een hulpstuk op de heftruck wordt gemonteerd, ondanks het feit dat de restcapaciteit daardoor lager ligt dan de nominale hefcapaciteit.

   We hopen je vraag hiermee beantwoord te hebben, zo niet dan horen we het graag!

   *Indien vervanging plaatsvindt door een LPG-aangedreven materieel, moet aanvullend een uitlaatgaskatalysator worden geplaatste en worden gezorgd voor adequate ventilatie. Bovendien moet een blootstellingsbeoordeling van uitlaatgassen CO en NOx worden gemaakt, op grond waarvan zo nodig maatregelen genomen moeten worden om de concentraties van deze gassen te reduceren.

 1. Beste,

  is dit europese regelgeving? M.a.w. is dit ook van toepassing in België?
  Wat indien werkgever zich hier niks van aantrekt? Waar kan men terecht met klachten?

  • Beste Tim,

   Wij hebben onze collega’s in België over het bestaan van een soortgelijke regeling gevraagd. In België is van toepassing Art. 14.5 van het Koninklijk besluit van 4 mei 1999 betreffende het gebruik van mobiele arbeidsmiddelen (B.S. 4.6.1999), dat zegt:
   “Met een verbrandingsmotor uitgeruste mobiele arbeidsmiddelen mogen in de werkzones slechts worden gebruikt als er wordt gezorgd voor voldoende lucht die geen gevaar oplevert voor de veiligheid en gezondheid van de werknemers.”
   Met vriendelijke groet,
   Peter Trimp

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

I agree to these terms.