Tien regels voor het inrichten van een magazijn

magazijninrichting regelsDe achterkant van een bierviltje biedt niet genoeg ruimte om een efficiënt ontwerp van een magazijn te maken. Daarvoor spelen te veel factoren een rol, denk aan het assortiment, het order-patroon en de omloopsnelheid van de artikelen. Een goed ingericht magazijn loont, daarom geef ik u tien regels die hulp bieden bij het ontwerpproces.

Tien vuistregels voor het ontwerp van een magazijn.1 Smalle gangen
Hoe smaller de gangen, hoe groter de opslagcapaciteit van het magazijn. Doorgaans tenminste. Door de gangen smaller te maken neemt in ieder geval de kans toe dat er in het hele warehouse één of meer stellingrijen extra passen.
Cruciaal bij het bepalen van de gangbreedte is de vraag welk type magazijntrucks worden gebruikt. Voor een driewiel heftruck is een gangpad met een breedte van circa 3,20 meter vereist, terwijl een magazijntruck zoals een reachtruck voldoende heeft aan circa 2,80 meter. Een smallegangentruck heeft niet meer dan circa 1,75 meter nodig.

2 Aantal gangen
Let erop dat het aantal gangen groter is dan het aantal magazijntrucks dat in de gangen rijdt. Is het omgekeerde het geval, dan is de kans groot dat er belemmeringen in het magazijn ontstaan, met productiviteitsverlies als gevolg. Dit geldt vooral voor smalle gangen magazijnen, waar magazijntrucks elkaar niet kunnen passeren.

3 Aantal pallets per product
Als het aantal pallets van elk product kleiner is dan tien, verdienen palletstellingen de voorkeur. Als er van elk product meer dan tien pallets op voorraad liggen, biedt diepstapeling een geschikte oplossing.
Diepstapeling is de collectivum voor inrijstellingen en shuttlestellingen: zeer compacte opslagsystemen met kanalen waarin meerdere pallets achter elkaar kunnen worden geplaatst. Omdat voor in- en uitslag in deze palletstellingen alleen het LIFO-principe (last in, first out) opgaat, verdient diepstapeling alleen de voorkeur als in één kanaal niet meer dan één product hoeft te liggen.

4 Dubbelspelen
Elke hef- of magazijntruck die rondrijdt zonder een pallet op de vorken is niet nuttig bezig. Probeer daarom inslag- en uitslagopdrachten zoveel mogelijk te combineren (dubbelspelen). Dat betekent dat een hef- of magazijntruck na een inslagopdracht niet leeg terugrijdt, maar een andere pallet mee terugneemt. Dat lukt het best als de docks voor ingaande en uitgaande goederen stromen zich aan dezelfde zijde van het warehouse bevinden.

5 Passerende magazijntrucks
Moeten magazijntrucks elkaar kunnen passeren in een gang? Indien ja, dan moet de breedte van de gangen daarop afgestemd zijn. Het breder maken van de gangen gaat echter ten koste van de opslagcapaciteit.
Als de voorkeur blijft uitgaan naar smalle gangen, is het wenselijk om eenrichtingsverkeer in te stellen of het Warehouse Management Systeem zo in te richten dat twee trucks niet gelijktijdig naar dezelfde gang worden gestuurd. Dat voorkomt draaien en keren in gangpaden.

6 Gangrichting
Plaats de (pallet)stellingen zodanig dat de richting van de gangpaden gelijk is aan de richting van de goederenstroom. Dat betekent dat de openingen van de gangen naar de docks toe zijn gericht. De magazijntrucks rijden in dat geval de minste meters om het begin van een gangpad te bereiken.

Tien vuistregels voor het ontwerp van een magazijn.7 Lengteopstelling
Plaats de stellingen zoveel mogelijk in de lengterichting van het opslaggebied. Lange gangen betekent dat orderpickers minder vaak van gangen hoeven te wisselen. Elke gangwissel kost immers tijd en gaat ten koste van de productiviteit.

8 Parallelle gangen
Voorkom opstellingen waarbij stellingen haaks op elkaar staan of een bocht of knik maken. Ook dat zorgt doorgaans voor langere rijafstanden.

9 Kolommen
In veel panden is de positie van kolommen letterlijk en figuurlijk een muurvast feit. Voorkom dat die kolommen midden in een gangpad staan en magazijntrucks hinderen. Kies liever voor een ontwerp waarbij de kolommen tussen twee stellingstaanders staan en offer die paar opslaglocaties op.

10 Klaarzetruimte
Zorg tenslotte voor voldoende klaarzetruimte bij de goederenontvangst en expeditie. Als die ruimte niet groot genoeg is, worden pallets op een plek geplaatst waar het anderen weer in de weg staat. De klaarzetruimte wordt dan de grote bottleneck in het warehouse/magazijn.

1 thought on “Tien regels voor het inrichten van een magazijn

  1. wat ik hier lees komt niet voor in wat ik lees in een cursus waar ik mee bezig ben daar bereken ze de heftruck plus breedte van voorwerp wat op de vork ligt

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

I agree to these terms.