Zonder verplichte RI&E forse boetes voor magazijnen

RIEArtikel 5 in de Arbowet stelt dat alle bedrijven verplicht een Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) moeten uitvoeren. Op internet zijn talrijke tools te vinden met vragenlijsten of checklijsten die veel voorkomende bedrijfsrisico’s in kaart kunnen brengen en verminderen.

Deze tools hebben echter een belangrijke tekortkoming: de risico’s in een intralogistieke werkomgeving worden niet blootgelegd.

Zonder verplicht RI&E forse boetes in magazijnenEen RI&E is allereerst een handig instrument om een gezonde, veilige en daardoor prettige werkomgeving te creëren. In een tijd waarin goede warehouse-medewerkers moeilijker te vinden zijn, is een betrouwbare en aangename werkomgeving een cruciaal onderdeel waarop werkgevers zich in positieve zin kunnen onderscheiden.

Lang niet ieder bedrijf maakt serieus werk van de RI&E. Vaak beschikken de wat grotere bedrijven wel over een goed gedocumenteerde RI&E, maar kunnen zij slechts met veel moeite concreet invulling geven aan het intralogistieke gedeelte. Kleinere bedrijven besteden soms minder aandacht aan dit onderwerp. En dat terwijl goede bedrijfsveiligheid niet alleen belangrijk is voor grote organisaties. Iedereen weet immers dat een ongeluk in een klein hoekje zit.

Boete tot 1800 euro
Wie zijn RI&E niet op orde heeft, overtreedt de wet. De Inspectie SZW – de opvolger van de Arbeidsinspectie – legt gelukkig niet direct een boete op. Op dit moment biedt de Inspectie bedrijven drie maanden de tijd om alsnog een deugdelijke RI&E op te stellen. Bedrijven die hier vervolgens nog geen gehoor aan geven, krijgen een boete. De hoogte daarvan hangt af van het totaal aantal medewerkers en kan oplopen tot 1800 euro.

Afgezien van de hoge boete hebben bedrijven zonder een deugdelijke RI&E een groot probleem als er een ongeval plaatsvindt in het warehouse. Een goede RI&E is in een dergelijk geval het bewijs dat de veiligheid in orde was en dat het ongeluk de werkgever niet aangerekend kan worden. Dat maakt gesprekken met Inspectie SZW, verzekeringsmaatschappijen en andere betrokken partijen een stuk gemakkelijker.

Zelf doen of expert inhuren
U kunt natuurlijk zelf een RI&E uitvoeren, maar de standaard RI&E-tools op internet bieden u weinig hulp als het gaat om de risico’s in uw warehouse. U kunt daarom beter de expertise inschakelen van een specialist zoals Jungheinrich. In het laatste geval bezoekt een veiligheidskundige uw bedrijf en u krijgt specifiek advies over de intralogistiek van uw bedrijf. Daarnaast worden de risico’s in uw organisatie duidelijk beschreven in een betrouwbaar en deskundig rapport wat aan alle eisen voldoet.

CE-markering door de leverancierWanneer het een geheel of gedeeltelijk geautomatiseerd warehouse betreft, is het zelfs noodzakelijk om de hulp van de leverancier in te roepen. De wet beschouwt het automatische opslagsysteem immers als één grote machine die moet voldoen aan de CE-richtlijn. Voor de RI&E is vooral de afscherming van en toegang tot het systeem van belang. De leverancier is de enige partij die het systeem kan voorzien van een CE-markering.

Inventariseren van risico’s
Het uitvoeren van een RI&E bestaat allereerst uit het inventariseren van de risico’s in het warehouse. Daarbij gaat het niet alleen om het identificeren van potentieel gevaarlijke situaties, maar ook om de ernst van het letsel dat kan optreden. Bovendien wordt er een inschatting gemaakt van de duur en de blootstelling aan het gevaar.

Als een medewerker bijvoorbeeld langere tijd op een onveilige plek moet werken is het risico op een vervelend ongeluk groter dan wanneer een medewerker slechts kort op die plek aanwezig is. Als het gevaar bestaat uit het nemen van een afstapje is het risico kleiner dan wanneer een medewerker gevaar loopt door van een entresolvloer te vallen.

Plan van aanpak
Als alle risico’s geïnventariseerd zijn en onaanvaardbaar hoog blijken, zullen bedrijven een plan van aanpak moeten opstellen om die risico’s te verminderen of zelfs helemaal weg te werken. Voorbeelden van mogelijke maatregelen zijn het voorlichten en trainen van medewerkers en het investeren in technische oplossingen. In het plan van aanpak zal komen te staan welke maatregelen als eerste moeten worden opgepakt, wie ervoor verantwoordelijk is en op welke termijn ze moeten zijn uitgevoerd.

Het opstellen van een plan van aanpak kunnen bedrijven uit handen geven, maar ook zelf uitvoeren door het samenstellen van een werkgroep die bestaat uit gemotiveerde werknemers. Het voordeel daarvan is dat het plan meer draagkracht krijgt omdat medewerkers meer betrokkenheid tonen wanneer zij inspraak in het project hebben. Het betekent doorgaans dat de aangepaste procedures eerder ingevoerd zijn en de nieuwe maatregelen sneller effect sorteren.

Het voorkomen van een fikse boete door het opstellen van een goede RI&E is prettig. De belangrijkste reden voor een werkgever zou echter het faciliteren van een prettige en betrouwbare werkomgeving moeten zijn. Hoe zeker bent u van de veiligheid in uw organisatie?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

I agree to these terms.